Idézetek és versek esküvői meghívóhoz

"Akarsz-e játszani, mindent, mi élet,

havas telet és hosszú-hosszú õszt,
lehet-e némán teát inni véled,
rubinteát és sárga páragõzt?
​"

~~~

"Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket"

(Charlotte Brontë)
~~~
 "Ne néz, ne nézz hát vágyaid távolába. Egész világ nem a mi birtokunk. A' mennyit a szív felfoghat magába, sajátunknak csak annyit mondhatunk."

(Vörösmarty Mihály)
 ~~~

"Az vagy nekem, mint testnek a kenyér s tavaszi zápor fűszere a földnek; lelkem miattad örök harcban él, mint a fösvény, kit kincse gondja öl meg."

(William Shakespeare)
 ~~~

"Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned."

(Weöres Sándor)

~~~

 "Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten, és szeressük egymást: úgy áld meg az Isten."

(Arany János)

~~~

 "Akit párodul melléd rendelt az ég, Becsüld meg, szorítsd meg kezét, És ha minden álmod valósággá válik, Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig"

(Madách Imre)

 ~~~

"Karod fonja nyakam köré a szél, a napban csókod messzi tüze él, Közelebb vagy hozzám mindenkinél."

(Szabó Lőrinc)

 ~~~

"Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka, henem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom"

(William Shakespeare)

~~~ 

"Szeretni valakit, az több, mint egy erős érzés, az döntés, ítélet és ígéret"

(Erich Fromm)

~~~

 "Veled boldog vagyok, Veled szelíd vagyok, Veled erős vagyok, Veled nyugodt vagyok, Veled mindig mosolygok, Veled én magam vagyok, Nincs többé olyan, hogy nélküled, Tervem és jövőm van Veled"

(Balzac)

 ~~~

"Megpróbáltalak levegőnek nézni, de rájöttem levegő nélkül nem tudok élni"

(John Lennon)

 ~~~

„Öregedjünk meg együtt,

A sors bármit is rendel.

Így állunk elébe mi,

Ketten, egy szerelemmel. ”

/John Lennon/

 ~~~

"Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek, szeretlek, mint fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat! Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg megnem halnak"

(József Attila)

~~~ 

"Nem érti szív, nem érti elme sem, hogy , mint szeretlek én szerelmesen"

(Kosztolányi Dezső)

~~~

„Érted vagyok, és Te értem vagy

Te értelmet és fényt adsz minden napnak

Szeretlek én és kettőnk dolgán

Nem változtat többé semmi már. ”

/Thomas Hardy/

~~~

„A szerelemben nincsenek évek

A szerelemben csókok vannak.

A szerelemben jaj a fösvénynek!

A szerelemben csak azok élnek,

Kik szerelemből mindent odaadnak. ”

/Gyónyi Géza/

~~~

„Vagyok, mint megszegendő kenyered,

Mint színt adó tüzed, s mint tiszta csermely,

Ki holtadig kísér utad hű társaként. ”

/Yves Bonnefoy/

~~~

„Az öröm ott kezdődik, amikor

abbahagyod saját boldogságod keresését

azért, hogy megkísérelj másokat

boldoggá tenni. ”

/Michel Quoist/

~~~

„Elmúlt mint száz pillanat,

S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,

mert szívek őrzik, nem szavak. ”

/Végh György/

~~~

„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,

Egyetlen titka: adni, mindig csak adni,

Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,

És sok, sok önzetlen, tiszta szerelmet. ”

/Goethe/

~~~

„Semmi sem édesebb a szeretetnél,

semmi sem erősebb,

semmi sem magasabb, tágasabb,

semmi sem kedvesebb, tökéletesebb

és jobb az égen és a földön. ”

/Kempis Tamás/

~~~

 

 "Sorsunk egybeforrt, együtt megyünk tovább, Az élet viharában Te vigyázol reám, Köszönöm, hogy szeretsz, hogy hiszel nekem, Hogy megosztod az életed velem."

(Vörösmarty Mihály)

 ~~~

"Az olyan parányi teremtményeknek, amilyenek mi vagyunk, a mérhetetlen teret csak a szeretet teszi elviselhetővé"

(Carl Sagan)
~~~

"Az élet egy angolkeringő,
mit eltáncolsz a sírig.
Sorsod csupán attól függ,
hogy kivel táncolod végig."
(Goethe)

~~~

"Szeretni és szeretve lenni
a legnagyobb boldogság a világon."
(Goethe)

~~~

Nem ígérek kincset, csillagot,

Csak hû szívet adhatok,

Érzem másé nem lehetsz,

Én is csak a Tied, ha igazán szeretsz. ”

/Goethe/

~~~
"Jó érezni azt, hogy szeretlek,
Nagyon és egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben,
Rejtőzködni a mosolyodban.
Érezni, hogy a szemeid már
Szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, hogy szép veled
És csak veled teljes az élet."
(Juhász Gyula)
~~~

"Ha megszelídítesz, szükségünk lesz
egymásra.
Egyetlen leszel számomra a világon, és
én is egyetlen leszek a te számodra.
Tessék itt a titkom. Nagyon egyszerű
jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek
láthatatlan."
(A kis Herceg)
~~~

"...Szeretni annyi, mint vállalni a
legnagyobb kockázatot.
Jövőnket és boldogságunkat adni
valaki kezébe.
Engedni, hogy kétkedés nélkül
bízzunk valakiben.
Elfogadni sebezhetőségünket.
Én pedig szeretlek."
(Helen Thomson)

~~~

"A szerelem mozgat Napot
és minden csillagot"
(Dante)

~~~

"Elmúlt, mint száz más pillanat,
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,
mert szívek őrzik, nem szavak."
(Végh György)

~~~

"Két fa együtt, testvéri lombban,
egyek vagyunk sok fájdalomban,
örömökben és kényszerekben,
másképp tán élni is lehetetlen.
Magunknak hát már megmaradjunk,
gyökereinkről ne szakadjunk,
tavaszban, őszben gyarapodjunk,
legyünk hívők, bátrak, kitartók:
az örök reményhez hasonlók."
(Szabó Lőrinc)

~~~

"Tanuld olvasni sok néma jelem,
szemmel is hall az okos szerelem."
(Shakespeare)

~~~

"Ha szereted, viszont szeret.
Ha mosolyogsz, ő is ám!
Ha bánat ér, megosztozik
szegény szíved bánatán."
(Csukás István)

~~~

„Arra születtem, hogy megszeressenek,

S megszeressem én is azt akit lehet.

Arra születtem, hogy boldog is legyek,

S továbbadjam egyszer az életemet.”

/Adamis Anna/

~~~

„Nincs itt más lehetőség:

lélek-fogytig a hűség.

Szálai két szeretetnek

Végképp összeszövettek…”

/Garai Gábor/

~~~

„Egy embert megszeretni az jelenti, hogy

olyannak lássuk őt, amilyennek Isten elgondolta.”

/Dosztojevszkij/

~~~

„Tegyél a szívedre pecsétnek,

mint valami pecsétet a karodra!

Mert mint a halál, oly erős a szerelem,

Olyan a szenvedély, mint az alvilág.

Nyila tüzes nyíl, az Úr lángja.

Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet,

Egész folyamok sem tudnák elsodorni.”

/Énekek éneke 8,6-7/

~~~

Örök életet élsz velem,

Vár ránk a kéklő végtelen,

Mert a sors egymásnak szánja

Kiket összeköt a szerelem. ”

/Edith Piaf/

~~~

„Igézve álltam, soká, csöndesen,

És percek mentek, ezredévek jöttek-

Egyszerre csak megfogtad a kezem,

S alélt pilláim lassan felvetődtek,

És éreztem: szívembe visszatér

és zubogó, mély zenével ered meg,

Mint zsibbadt erek útjain a vér,

A földi érzés, mennyire szeretlek! ”

/Tóth Árpád/

~~~

„Lelkünk tiszta szerelmével oltár elé megyünk,

hogy egymásnak hűségesküt tegyünk,

S ha szerelmünk lángja parázzsá csitulna,

Gyermekünk szemében újra, s újra lobogna. ”

/Kovács Mihály/

~~~

„Tudnál-e engem új világra hozni,

iparkodván szerelmes türelmemmel,

hogy legyen erőm ismét adakozni

s eltölteni a gonoszt félelemmel? ”

/József Attila/

~~~

„Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani

egy lelket, amely annyira erős, hogy fölemel

bennünket s annyira gyönge, hogy éppoly

szüksége van reánk, mint nekünk őreá. ”

/Paul Géraldy/

~~~

„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.

Hiányosságom váljék jósággá benned. ”

/Weöres Sándor/

~~~

„sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább,

Az élet viharában Te vigyázol reám.

Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel bennem,

S hogy megosztod az életed velem. ”

/Ady Endre/

~~~

„Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed,

s akkor is szeretni fogsz, mikor már én is vén leszek. ”

„Az élet csak egy jót ad nekünk:

Azé lehetünk, akit szeretünk. ”

/Lope de Vega/

~~~

„Most valóság lesz minden édes remény

Mely ott él szívünk rejtekén

Az élet és a szerelem tárt karokkal vár,

S hogy szép lesz-e csak rajtunk áll. ”

/Fagyejev/

~~~

„Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval,

Csak te, csak én, örökké s holtomiglan,

Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni,

Lelkünk mélyén őszintén, igazán szeretni. ”

/Stedhal/

~~~

„Ha valaki szeret egy virágot,

amely csak egyetlen példányban

létezik csillag milliókon:

ez épp elég neki, hogy boldog legyen... ”

/A.de Saint-Exupéry/

~~~

„A tengerpartot járó kisgyerek

mindig talál a kavicsok közt egyre,

mely mindöröktől fogva az övé,

és soha senki másé, nem is lenne. ”

/Pilinszky János/

~~~

„Ha a szerelem betölti az életed,

nagyon sok hiányzó dolgot pótolhat.

Ha nincs az életedben szerelem,

bármi másod van is, nem elég. ”

/Ann Landers/

~~~

„Ígérd meg azt, hogy kezed

Kezemből vissza nem veszed,

S hogy szeretni fogsz akkor is,

Mikor már én is vén leszek. ”

/Heltai Jenő/

~~~

„Tanúm legyen a föld, az ég, a tenger,

a sok madár, a hal és minden ember:

Neked adom szívemet, senki másnak,

életemet még mellé ráadásnak! ”

/Tagore/

~~~

„Százszor boldogok, akiket

sértetlen kötelék, jó szerelem fon át,

s nem választja el őket unt

pörpatvar, se szeszély, semmi,

csak a halál. ”

/Horatius/

~~~

„És fogadom:

Legigazibb vágyam, hogy sose hagyjalak el,

hogy veled végre magammá lehessek.

És nem fogadom, hogy iszonyúan szeretlek.

Csak szeretlek.”

/Baranyi Ferenc/

~~~

„Egy óra hosszat szeretni: állati dolog.

Egy éven át szeretni: emberi dolog.

Egy életen át szeretni: angyali dolog.

Egy életen át csak egyet szeretni: isteni dolog.”

/Localdaire/

~~~

„Egyetlen szív kell csak nekem,

egy messziről dobbanó néma jel.

Egyetlen szó: egy halk igen,

Amit egy magányos csillag üzen.”

/S. Nagy István/

~~~

„Eljegyeztelek nehéz szerelemmel

Téged, ki hű vagy és halk, mint az ég,

S felesküszöm szelíd, szép kezedre,

Hogy el ne hagyjalak, amíg csak élsz.”

/Garai Gábor/